Νέα και ειδήσεις από το χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και λύσεις σε συχνά προβλήματα

Ιστορικα

ENIAC (1946)

eniac-1946.jpeg

eniac.jpg

Το πρώτο ποντίκι για υπολογιστές κατασκευάστηκε από τον Douglas Engelbart το 1964…

firstmouse.jpg

Διαφήμιση του Commodore 64…

Ο γρηγορότερος υπολογιστής το…1997
Είχε 32MB RAM, 2GB HDD, 12X CD-ROM drive και modem 33.6k

Διαφήμιση του μοντέλου TRS-80 της εταιρείας Tandy Corporation
trs80_2.jpg

Διαφήμιση του IBM PS/2E (IBM 9533), με επεξεργαστή 50 MHz IBM 486SLC, ISA bus, τέσσερεις PCMCIA υποδοχές και δίαυλο IDE

Το 1985, η Compaq παρουσίασε τον υπολογιστή Compaq Deskpro 286, με επεξεργαστή 16-bit Intel 80286 στα 6 MHz που υποστήριζε μνήμη RAM έως 7 MB. Το μοντέλο με το σκληρό δίσκο 40MB κόστιζε $2000.

Commodore VIC-20, με επεξεργαστή MOS Technology 6502 στο 1MHz
commodore_retro.jpg

Commodore Amiga 500

amiga.jpg


Το πρώτο ποντίκι της Microsoft

microsoftmouse.jpg

GEM Desktopgem-desktop.jpg

gem-paint.gif

Amiga OS

amiga-os-35.gif

amiga-os-35-utils.gif

Το προσωπικό της Microsoft το 1978

microsoft-1978.jpg