Νέα και ειδήσεις από το χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και λύσεις σε συχνά προβλήματα

Εξέλιξη της BASIC

Atari BASIC

ataribasicexample.png

Commodore 64 BASIC

commodore-64-basic.png

GW-Basic 3.22

gw-basic_322.png

MS-DOS Qbasic

ms-dos-qbasic.png

QuickBASIC 4.5

quickbasic-45.png

Microsoft Visual Basic

visual-basic-1.jpg

microsoft-visual-basic.gif

visual-basic.gif

Visual Basic.NET

visual-basicnet.jpg

Visual Basic 2005 Express Edition

visual-basic-2005-express-edition.png