Νέα και ειδήσεις από το χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και λύσεις σε συχνά προβλήματα

Μέσα αποθήκευσης

Δισκέτα 8 ιντσών

Drive 8 ιντσών (1969)
8-inch_floppy_driver.jpg

Δισκέτα 5 1/4 ιντσών (1975)

floppy_disk_525_inch.jpg

Drive

525_in_floppy_disk_drive_top.jpg

Δισκέτα 3 ιντσών (με σκληρό περίβλημα) (1973)

compact_floppy.jpg

Δισκέτα 3,5 ιντσών (1984)

floppy_disk_3_5.jpg

Drive

floppy_disk_drive-3_5.jpg

Εξωτερικό USB Floppy Drive

usb_floppy_drive.jpg