Νέα και ειδήσεις από το χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και λύσεις σε συχνά προβλήματα

Εξέλιξη των Windows

Εξέλιξη των Windows

Windows 1.01:

Windows 1 package

Windows 1 package

Windows 1.01

Windows 1.01

Windows 2.0

Windows 2.0

Windows 286

Windows 286

Windows 3.0 workspace

Windows 3.0 workspace

Windows 3.1

Windows 3.1

Windows 3.11 workspace

Windows 3.11 workspace

Windows 95 desktop

Windows 95 desktop

Windows NT Server

Windows NT Server

Windows 98

Windows 98

Windows 2000

Windows 2000

Windows Me (Millennium)

Windows Me (Millennium)

Windows XP

Windows XP

Windows Server 2003 Enterprise Edition

Windows Server 2003 Enterprise Edition

Windows Vista desktop

Windows Vista desktop

Windows Server "Longhorn"

Windows Server "Longhorn"

Windows Server 2008 install

Windows Server 2008 install

Windows Server 2008

Windows Server 2008

Windows 7

Windows 7

 

Windows 8

Windows 8