Νέα και ειδήσεις από το χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και λύσεις σε συχνά προβλήματα

Ασύρματα δίκτυα

  • Ad Hoc Internet Sharing with Microsoft Windows XP
  • Making the Wireless Home Network Connection in Windows XP Without a Router
  • How To Setting up WDS Bridging – Repeating

« Επιστροφή