Νέα και ειδήσεις από το χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και λύσεις σε συχνά προβλήματα


6 Σχόλια

Office 2003 Service Pack 3 (SP3)

Έτοιμο και διαθέσιμο είναι πλέον το νέο Office 2003 Service Pack 3 (SP3) που ενσωματώνει πολλές διορθώσεις ασφαλείας και προσθέτει νέα χαρακτηριστικά.

Λεπτομέρειες για τις διορθώσεις ασφαλείας

Download (117MB):

– Ελληνική έκδοση
– Αγγλική έκδοση


Σχολιάστε

Access Tip

Ένα πολύ χρήσιμο δείγμα βάσης δεδομένων σε Access (2000 και μεταγενέστερη έκδοση) που δείχνει πως μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση μέσα σε μια βάση δεδομένων μέσα από φόρμα με κάθε πάτημα πλήκτρου, ενώ πληκτρολογούμε δηλαδή.

Download