Νέα και ειδήσεις από το χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και λύσεις σε συχνά προβλήματα


Σχολιάστε

Windows Vista x64 και 4GB RAM

Σε διάφορα forums διαβάζω για προβλήματα που έχουν σχέση με την αναγνώριση του συνόλου των 4GB της εγκατεστημένης RAM από τα 64bit Windows Vista (αναγνωρίζουν 3GB μνήμης).

Οι προτεινόμενες λύσεις είναι:

  • ενεργοποίηση της λειτουργίας Memory Remap Feature από το BIOS
  • ξετσεκάρισμα (εάν υπάρχει) της επιλογής /MAXMEM στο msconfig (καρτέλα boot.ini – advanced options)

Τέλος, σύμφωνα με την Microsoft, για να αναγνωριστεί το σύνολο της μνήμης πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Συνέχεια