Νέα και ειδήσεις από το χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και λύσεις σε συχνά προβλήματα


Σχολιάστε

Εμφάνιση αυτόματης αρίθμησης σε αναφορά της Access

Μια δυνατότητα η οποία δεν είναι διαθέσιμη άμεσα στις αναφορές της Access είναι και η εμφάνιση αυτόματης αρίθμησης (π.χ. 1…2…3..κ.οκ) στις αντίστοιχες εγγραφές.

Συνέχεια