Νέα και ειδήσεις από το χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και λύσεις σε συχνά προβλήματα


Σχολιάστε

WordPress 2.7

Η νέα έκδοση 2.7 της πλατφόρμας WordPress είναι διαθέσιμη πλέον για λήψη και εγκατάσταση – αναβάθμιση. Πάνω από 150 άνθρωποι συνέβαλλαν στον προγραμματισμό της νέας έκδοσης της δημοφιλούς πλατφόρμας δημιουργίας blog, δυναμικών ιστοσελίδων, websites κ.α. και έχει την κωδική ονομασία Coltrane » .

Συνέχεια


Σχολιάστε

WordPress 2.5

Η πολυαναμενόμενη νέα έκδοση της δημοφιλούς πλατφόρμας blogging WordPress 2.5 είναι πλέον διαθέσιμη για λήψη. Πληθώρα νέων χαρακτηριστικών καθώς και νέων λειτουργιών…

Περισσότερα »
Οδηγίες αναβάθμισης »