Νέα και ειδήσεις από το χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και λύσεις σε συχνά προβλήματα


Σχολιάστε

Επανεκκινήσεις μετά από εγκατάσταση ενημερώσεων (Φεβρουάριος 2010)

Σύμφωνα με άρθρα και μια δημοσίευση από το Microsoft Security Response Team, υπάρχουν αρκετά περιστατικά επανεκκινήσεων με εμφάνιση της γνωστής μπλε οθόνης (blue screen of death) μετά από την εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης ασφάλειας των Windows.

Η ενημερωμένη έκδοση ασφάλειας με αριθμό KB977165 είναι η πιθανή «ενεργοποίηση» αυτών των επανεκκινήσεων. Κάποιοι υπολογιστές είναι μολυσμένοι με ένα rootkit που «κάθεται» στο %System32driversatapi.sys, το αρχείο είναι κρίσιμος driver των Windows και φορτώνεται στα πρώτα στάδια εκκίνησης και μετά την εγκατάσταση του παραπάνω update προκαλείται κρίσιμο σφάλμα και μπλε οθόνη/επανεκκίνηση.

Συνέχεια


1 σχόλιο

Κρίσιμο bug στα Windows 7;

Μεγάλος αριθμός χρηστών, bloggers, αρθρογράφων σε διάφορα sites επιβεβαιώνουν ένα bug στα Windows 7. Ίσως πρόκειται για memory leak και συμβαίνει όταν τρέχουμε την εντολή chdksk /r (έλεγχος και επιδιόρθωση στο σύστημα αρχείων) σε έναν δεύτερο δίσκο (όχι το δίσκο συστήματος).

Ενώ ξεκινά η διαδικασία του ελέγχου, η διεργασία chkdsk.exe καταναλώνει υπερβολικά μεγάλο αριθμό διαθέσιμης μνήμης από το σύστημα και σε μερικές περιπτώσεις καταλήγει σε μια ωραιότατη μπλε οθόνη (BSOD).
Το bug έχει επιβεβαιωθεί σε διαφορετικές εκδόσεις των Windows 7 (32bit, 64bit κ.λπ.) καθώς και σε virtual machines.

Πηγές εδώ », εδώ » και εδώ »


Σχολιάστε

Μπλε οθόνες μετά από εγκατάσταση του Alcohol 120% σε Vista

Ένα από τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μετά από την εγκατάσταση του Alcohol 120% σε λειτουργικό σύστημα Windows Vista, είναι οι γνωστές μπλε οθόνες (BSOD) και οι συνεχείς προσπάθειες επιδιόρθωσης – επανεκκινήσεων.

Κύρια αιτία είναι η εγκατάσταση λανθασμένης – παλιότερης έκδοσης του Alcohol 120% που δεν είναι συμβατή με τα Windows Vista και αμέσως μετά την εγκατάσταση εμφανίζεται η γνωστή μπλε οθόνη σφάλματος.

Συνέχεια


2 Σχόλια

Μπλε οθόνες μετά από update του AVG Antivirus

Αν έχετε κάποια από τις δημοφιλής εκδόσεις του γνωστού δωρεάν antivirus AVG, δηλαδή τις εκδόσεις 7.5 ή 8.0 ίσως να παρουσιαστούν προβλήματα μετά από μια ενημέρωση που διέθεσε η εταιρεία στις 9 Νοεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την εγκατάσταση του update το AVG ανιχνεύει λανθασμένα ως μολυσμένο ένα αρχείο του συστήματος (user32.dll) και αν επιλέξετε Heal (καθαρισμός) τότε τα Windows επανεκκινούν και στο επόμενο φόρτωμα των Windows εμφανίζεται μπλε οθόνη σφάλματος (BSOD – blue screen of death). Ως αποτέλεσμα ο υπολογιστής επανεκκινεί συνεχώς και δεν μπορείτε να μπείτε στο σύστημα παρά μόνο σε Ασφαλή λειτουργία (safe mode).

Συνέχεια