Νέα και ειδήσεις από το χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και λύσεις σε συχνά προβλήματα


Σχολιάστε

Επαναφορά αρχείων CHK στην αρχική τους μορφή

Μετά από τον έλεγχο σφαλμάτων με το εργαλείο CHKDSK, που συνήθως ενεργοποιείται όταν τερματιστεί απρόσμενα η λειτουργία του συστήματος, εάν κάποια αρχεία είναι κατεστραμμένα, κομματιασμένα κ.λπ. το παραπάνω εργαλείο προσπαθεί να τα διορθώσει.

Δυστυχώς όμως δεν επαναφέρει σωστά τα ονόματα και τις καταλήξεις των αρχείων, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μια λίστα με αρχεία της μορφής FILExxxxx.CHK, χωρίς τη δυνατότητα να γνωρίζουμε για ποιο αρχείο και τι τύπο πρόκειται.

Συνέχεια


Σχολιάστε

Απενεργοποίηση του αυτόματου CHKDSK

Μια από τις λειτουργίες των Windows είναι και ο αυτόματος έλεγχος του συστήματος αρχείων κατά την εκκίνηση. Η λειτουργία συνήθως ενεργοποιείται όταν τερματιστεί απρόσμενα η λειτουργία  των Windows για μια φορά αλλά μερικές φορές μπορεί να ενεργοποιηθεί και να συνεχίσει τον έλεγχο σε κάθε εκκίνηση.

disable-chkdsk-at-boot

Η διαδικασία ξεκινά με την εκτέλεση του εργαλείου CHKDSK (check disk) που ελέγχει και προσπαθεί να διορθώσει κατεστραμμένα αρχεία ή και τον πίνακα των αρχείων.

Συνέχεια