Νέα και ειδήσεις από το χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και λύσεις σε συχνά προβλήματα


Σχολιάστε

Οι εκδόσεις του Exchange Server

Στη παρακάτω σελίδα μπορείτε να ανατρέξετε για έλεγχο των διαφορετικών εκδόσεων του Microsoft Exchange Server καθώς και των διαθέσιμων Service Packs κ.λπ.

 

http://exchangeserverversions.blogspot.de