Νέα και ειδήσεις από το χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και λύσεις σε συχνά προβλήματα


Σχολιάστε

Επανεκκινήσεις μετά από εγκατάσταση ενημερώσεων (Φεβρουάριος 2010)

Σύμφωνα με άρθρα και μια δημοσίευση από το Microsoft Security Response Team, υπάρχουν αρκετά περιστατικά επανεκκινήσεων με εμφάνιση της γνωστής μπλε οθόνης (blue screen of death) μετά από την εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης ασφάλειας των Windows.

Η ενημερωμένη έκδοση ασφάλειας με αριθμό KB977165 είναι η πιθανή «ενεργοποίηση» αυτών των επανεκκινήσεων. Κάποιοι υπολογιστές είναι μολυσμένοι με ένα rootkit που «κάθεται» στο %System32driversatapi.sys, το αρχείο είναι κρίσιμος driver των Windows και φορτώνεται στα πρώτα στάδια εκκίνησης και μετά την εγκατάσταση του παραπάνω update προκαλείται κρίσιμο σφάλμα και μπλε οθόνη/επανεκκίνηση.

Συνέχεια