Νέα και ειδήσεις από το χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και λύσεις σε συχνά προβλήματα


Σχολιάστε

.NET Framework Cleanup Tool

Ένα δωρεάν εργαλείο από τη Microsoft που αναλαμβάνει την εξ’ ολοκλήρου αφαίρεση του .NET Framework από το λειτουργικό σύστημα. Διαγράφει όλες τις εκδόσεις της πλατφόρμας καθώς και αρχεία, φακέλους, εγγραφές στο Μητρώο (registry) που χρησιμοποιούνταν.

Αφαιρεί τις εκδόσεις:

  • .NET Framework – All Versions
  • .NET Framework – All Versions (Tablet PC and Media Center)
  • .NET Framework – All Versions (Windows Server 2003)
  • .NET Framework – All Versions (Windows Vista and Windows Server 2008)
  • .NET Framework 1.0
  • .NET Framework 1.1
  • .NET Framework 2.0
  • .NET Framework 3.0
  • .NET Framework 3.5
  • .NET Framework 4

Περισσότερα »
Downloads:
Mirror 1 »
Mirror 2 »
Mirror 3 »


Σχολιάστε

Ενεργοποίηση ροδέλας κύλισης σε VBA και Visual Basic

Ένα χρήσιμο κατά τα άλλα χαρακτηριστικό που για άγνωστο λόγο απενεργοποιείται στο περιβάλλον ανάπτυξης της VBA (Visual Basic for Applications) και στη Visual Basic είναι η ροδέλα κύλισης κειμένου (ποντίκι). Το αποτέλεσμα είναι αρκετά κουραστικό καθώς αναγκάζεται ο χρήστης να περιηγείται στο κείμενο με τη μπάρα κύλισης (scroll bar).

Μια δωρεάν εφαρμογή για την ενεργοποίηση της ροδέλας κύλισης και για τη γενικότερη διαχείριση των ενεργειών είναι το VBScroll.

Περισσότερα »
Download »