Νέα και ειδήσεις από το χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και λύσεις σε συχνά προβλήματα


Σχολιάστε

Open source themes για την πλατφόρμα WordPress

Όσοι χρησιμοποιούν την πλατφόρμα WordPress για να δημιουργήσουν κάποιο blog, portfolio, ιστοσελίδα κ.λπ. θα έχουν επιλέξει κάποιο από τα δημοφιλή themes για να βελτιώσουν την εμφάνιση του site τους.

Οι κατηγορίες των themes χωρίζονται στα Premium και Free. Κατανοητό νομίζω ότι τα Premium απαιτούν την αγορά τους από το δημιουργό, υπάρχει φόρουμ υποστήριξης, αναβαθμίσεις κ.λπ. Συνέχεια