Νέα και ειδήσεις από το χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και λύσεις σε συχνά προβλήματα


Σχολιάστε

Εμφάνιση αυτόματης αρίθμησης σε αναφορά της Access

Μια δυνατότητα η οποία δεν είναι διαθέσιμη άμεσα στις αναφορές της Access είναι και η εμφάνιση αυτόματης αρίθμησης (π.χ. 1…2…3..κ.οκ) στις αντίστοιχες εγγραφές.

Συνέχεια


Σχολιάστε

Ενεργοποίηση ροδέλας κύλισης σε VBA και Visual Basic

Ένα χρήσιμο κατά τα άλλα χαρακτηριστικό που για άγνωστο λόγο απενεργοποιείται στο περιβάλλον ανάπτυξης της VBA (Visual Basic for Applications) και στη Visual Basic είναι η ροδέλα κύλισης κειμένου (ποντίκι). Το αποτέλεσμα είναι αρκετά κουραστικό καθώς αναγκάζεται ο χρήστης να περιηγείται στο κείμενο με τη μπάρα κύλισης (scroll bar).

Μια δωρεάν εφαρμογή για την ενεργοποίηση της ροδέλας κύλισης και για τη γενικότερη διαχείριση των ενεργειών είναι το VBScroll.

Περισσότερα »
Download »